Fly, told, insulin og rejseforsikring

Insulin skal medbringes i håndbagagen, når man flyver. Kulde og slag – i bagagerummet er nødvendigvis ikke godt for insulinen.

Insulin er omfattet af undtagelsesreglerne i væskedirektivet. Man skal kunne dokumentere, at insulinen er til eget brug. Til det bruges recepterne og en blanket på engelsk, som kan fås på diabetesambulatorierne. Af blanketten fremgår det, at man er diabetiker, og har brug for kanyler og insulin. Den samme blanket skal bruges, hvis man tager til Sverige – der har man et lidt striks forhold til kanyler.

EU-sygesikringsbeviset fås gratis – og kan bestilles over nettet i hjemkommunen.

Ellers er det en god ide, at få en rejseforsikring – så hjemtransport er sikret – hvis nu uheldet skulle være ude…

Det er den samme forsikring, som det alle andre køber. Der er ikke noget specielt i det. Kun hvis du er dårlig reguleret – og det efterfølgende kan påvises – at det du kommer til at fejle – var noget du fejlede, inden du tog af sted – kan der bliver problemer med dækningen.

Det er det samme, som med alle andre skavanker. Rejseforsikringen dækker kun, hvis det er en ny skade.