Ullas cirkler…

|

…hverdagsliv og refleksioner…

Archive for november, 2014

Fra kaos til opgave

søndag, november 16th, 2014

Problemstillinger kan man diskutere og have meninger om. Men meninger rykker ikke så meget på det konkrete og praktiske plan.

Projektarbejdsformen er et godt metodisk redskab til at gøre problemstillinger praktisk håndgribelige i form af opgaver.

Projekter kommer og går. Et vellykket projekt har en begrænset levetid.

Brug projektbeskrivelsen som arbejdsgrundlag for ressource- og detailplanlægning.

Brug projektrapporten som afsluttende evaluering, præsentation og dokumentation af projektets praktiske udførelse.

» Fra kaos til opgave – Projektarbejdsformen som metodisk redskab til opgavekonkretisering

Oplevelsernes historik og det unikke sproglige univers

søndag, november 16th, 2014

Alt det vi oplever, sker i relation til noget og nogen – på et bestemt tidspunkt.

Oplevelsernes historik og udviklingen af det unikke sproglige univers er vores livs stabiliserende røde tråd, som vi kan trække på ved omstillings- og forandringsprocesser.

Jo bedre vi kan definere og beskrive vores oplevelsernes historik og vores unikke sproglige univers, jo lettere har vi ved at fastholde den personlige stabilitet ved ydre forandringer og omskifteligheder.

» Stabiliserende forankringsteknikker – Personlig ledelse ved omstillings- og forandringsprocesser

Mit forskningsspeciale

søndag, november 16th, 2014

DE MÅSKE EGNEDE
Mit forskningsspeciale handler om de menneskelige omkostninger, som personlige fordomme skaber for mennesker, der bliver gjort til genstand for minoritetsdannelse og social stigmatisering.

Et speciale som jeg har været nødt til at investere alle mine private og personlige ressourcer i, hvis ikke jeg vil slås ihjel. Bogstavelig talt.

Det specialpædagogiske område er mit officielle faglige casestudie – mens jeg i casestudierne indenfor ledighedsområdet, sundhedsvæsnet og det diabetiske behandlingsområde har officiel status som forsøgsdyr.

Så jeg har studeret problemstillingen fra begge sider.

» Kultur, trivsel og organisationsudvikling 1983 – 2014

» Paradigmeskift på tværs af kulturen

» Koordinerings- og samarbejdskoncepter på tværs af kulturen

» Undervisning og læring på tværs af kulturen

» 3-dimensionel helhed (1991 – 2014): Om forholdet mellem den fysiske, sociale og åndelige dimension

» Trosvinkler (196* – 2014): Om trosperspektiver, religion og rummelig spiritualitet

» Sundhedsprofiler (1989 – 2014): Om sundhedssyn, menneskesyn og behandlingsmuligheder

» Personlig chikane og psykisk vold i ledighedssystemet 2009 – 2014

» Specialpædagogik og arbejdsmiljø på bostederne 2002 – 2007

» Overgrebene mod mennesker med diabetes 1 1989 – 2014

» Indgroet

» Her går det godt, send flere penge, af Anne Knudsen

YouTube-forhåndsvisningsbillede

En offerkultur der praktiserer kollektiv ansvarsløshed?

søndag, november 16th, 2014

Mentaliteten og kulturen virker til at være ret typisk for store dele af den offentlige sektor: Sundhedsvæsnet, ældreplejen, institutionsverden og ledighedssystemet. Der skal lig på bordet, før der sker noget. Og det virker også til, at det har udviklet sig til en form for “normal” – så det ikke er noget, ret mange stiller spørgsmålstegn ved. Undtagen medierne og de mennesker, det går ud over.

Melodien med skandalesager i medierne virker bare ikke særlig konstruktiv. For der ligger jo en masse personlige omkostninger for mange forud for, at det kommer så vidt. Der mangler et løbende forebyggende perspektiv. Og i stedet opstår der nogle offerkulturer, hvor der bliver dyrket kollektiv ansvarsløshed.

Det er den mentalitet og kultur, der eksisterer, så længe man i de miljøer og sammenhænge opfatter forandringsprocesser som en kollektiv personligt udviklende proces, hvor alt og alle, der kommer i nærheden, bliver taget som gidsler i processen – i stedet for at se det som et spørgsmål om at implementere og styrke en lidt mere seriøs opgaveorienteret samarbejdskultur.

» Her går det godt, send flere penge, af Anne Knudsen

» Personlig chikane og psykisk vold i ledighedssystemet 2009 – 2014

» Specialpædagogik og arbejdsmiljø på bostederne 2002 – 2007

» Overgrebene mod mennesker med diabetes 1 1989 – 2014