Ullas cirkler…

|

…hverdagsliv og refleksioner…

Archive for juli, 2014

PERSONLIG LEDELSE

onsdag, juli 2nd, 2014

Hvad er kaos, etik og orden?
Her kan du se overordnet opfølgende beskrivelse af, hvilke erfaringer jeg har gjort mig med sammenhængene mellem social etik og strukturel orden – på baggrund af flere års erfaring med turbulente omstillingsprocesser – med en række forskellige problemstillinger.

Erfaringerne er baseret på det sorterings-, konkretiserings- og forankringsarbejde, mennesker som mig, der har en høj IQ, er nødt til at lave for at beskytte egne personlige grænser i relation til personlig og socialt ustabile mennesker og sammenhænge.

Personlighed og personlige ledelseskompetencer

 • Kaospilotens ABC
 • Personlig omstillingsevne og læringskompetence
 • Personlighed
 • Personlig ledelse

Personlig erfaringsdannelse

 • Udrednings- og evalueringskompetencer
  • Overblik, organisationsudvikling og organisatorisk douple-loop læring
  • Den tværreligiøse “formel”
  • Mentale transformationskoncepter, social etik og personlige grænser
  • Det åndelige og spirituelle formsprog
 • Komplekse mønstre og sammenhænge (Praksiserfaring)
 • Forankrings- og implementeringskompetencer
  • Implementeringssupport til konkretisering af opgavefelt og samarbejdsstruktur
  • Relationskunst på “formel”
  • Relationskunst – midt mellem kaos og forankring
  • Dialog og samarbejde
  • Personlige grænser og ydre profiler


PERSONLIGHED OG PERSONLIGE LEDELSESKOMPETENCER

KAOSPILOTEN ABC
Hvad er orden?


A: Strukturer, begreber og sprog er ikke noget mennesker “finder” – det er noget mennesker “finder på”

B: Brug din sunde fornuft – og stol på din medmenneskelige dømmekraft!

C: Fokuser på alt det – der er “midt mellem mennesker”

 • Mennesker er sociale væsner
 • Andre mennesker har det altid sådan, som de selv giver udtryk for at have det
 • Brug aldrig rationel logik til definition og forståelse af den individuelle menneskelige psyke og personlighed
 • Drag aldrig personlige konklusioner på andres vegne – du repræsenterer kun en ydre subjektiv synsvinkel, når det gælder andre menneskers individuelle personlighed og psyke
 • Personlig ustabilitet bunder i et misforhold i sammenspillet mellem individuelle medfødte evner (personlighed) i relation til ydre sociale referencerammer og betydningstolkning af fysisk mål- og definerbare “konstanter”
 • Din objektivitet er begrænset til at se mønstre i andres personlige ståsteder / roller i relation til ydre sociale sammenhænge / vilkår og betydningstolkning af fysik mål- og definerbare “konstanter”
 • Definer, beskriv og uddyb de sociale referencerammer og betydningstolkningen af de fysisk mål- og definerbare “konstanter”

(Erfaring og eksempler: Koordinerende KRYKKER – i KAOS; Personlig ledelse)

PERSONLIG OMSTILLINGSEVNE OG LÆRINGSKOMPETENCE
Hvad er sproget?
Jeg lærer, danner overblik og sætter mig ind i nye viden, ved at vurdere sammenhængen mellem begreberne, konkrete eksempler, det specifikke i det nye – og sammenligne med noget jeg kender. Det giver mig et godt billede af grundmønsteret i en problemstilling eller synsvinkel.

Jeg brugte det som studieteknik, da jeg skulle forholde mig til teorierne i pædagogik på KUA, hvoraf nogle af dem godt kunne være noget dybsindige og abstrakte (Eksempel: Udviklingsteori)

Konkrete metoder og færdigheder lærer jeg bedst ved at bruge dem på konkrete opgaver. Det har jeg blandt andet brugt til at lære mig selv op i webdesign (Webdesign)

PERSONLIGHED
Hvad er personlig helstøbt?
Jeg er virkelighedsnær, ærlig og direkte – åben og udadvendt – kreativ, idé- og initiativrig – har en god medmenneskelig dømmekraft og en hurtig opfattelsesevne – en logisk og struktureret tankegang – og et alsidigt talent for kommunikation.

PERSONLIG LEDELSE
Hvad er kaos?
Der må aldrig praktiseres grænsesøgende psykologiske eksperimenter med noget, der går tæt på mig og min person.

I mine unge dage lærte jeg de specielle etiske retningslinier for mellemmenneskelige grænseflader og personlig omstilling, der gælder for mennesker som mig, der har en høj IQ.

Jeg lærte retningslinierne af en psykolog (Studenterrådgivningen i Aalborg, 1991) i forbindelse med en voldsom oplevelse, der hører hjemme i den kategori, man indenfor traditionel psykologi kalder ekstrem. Den drejede sig om omgivelsernes reaktioner i forlængelse af et selvmord. Oplevelsen skete i relation til nogle af mine medstuderende på Aalborg Universitet.

(Se konkretiseret erfaringsbeskrivelse med eksempler: Personlig ledelse)

Uddybende beskrivelse af personlig ledelse og erfaringsdannelse
» PERSONLIG LEDELSE

» KOMPETENCE CV

» Sundhedsprofil: Principiel aflivning af mennesker med diabetes 1