Ullas cirkler…

|

…hverdagsliv og refleksioner…

Archive for februar, 2014

MIN GRUNDPROFIL

onsdag, februar 26th, 2014

TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Dialog og opgave

Jeg har evnen til at se mønstre i det komplekse og kan forholde mig til flere forskellige synsvinkler på en gang. Mit fokus er på videndeling, opgaver og konkrete muligheder.

Min praktiske erfaringsbaggrund spænder bredt. Jeg har erfaring med tværfagligt samarbejde, koordinering og videndeling inden for det centralpolitiske arbejdsområde, minoritetsområdet, døgninstitutionsområdet og området for turisme. Herunder blandt andet erfaring med implementering af nye procedurer for videndeling, og ledelseserfaring med projektkoordinering, ansættelsessamtaler og introduktion og oplæring af nye medarbejdere.

Jeg har en akademisk kombinationsuddannelse bestående af: En grunduddannelse i offentlig planlægning fra ingeniørstudiet på Aalborg Universitet, suppleret med kommunikation, projektledelse og pædagogik – under åben uddannelse – fra henholdsvis Århus Universitet, DTU og KUA. Aalborg Universitet er projektorienteret og havde som led i uddannelsen en indbygget praktisk erfaring med løsning af en række konkrete projektopgaver i samarbejde med lokale virksomheder og kommuner.

Som person er jeg virkelighedsnær, idé- og initiativrig, ansvarsbevidst, ærlig og reel.

MENNESKESYN

Hvad er ligeværd?

Flere års erfaring med minoritetsproblemstillinger og alsidige samarbejdserfaringer har givet mig et afklaret forhold til ligeværd.

Ligeværd handler om respekt for selvstændighed, individuelt særpræg og forskellighed.

Individuelt særpræg og forskellighed handler om en kombination af: Erfaringsbaseret viden, medfødte evner, konkrete oplevelser i konkrete situationer, tillærte arbejdsmetoder, tillært viden – og livets uforudsigelige tilfældighed.

» KOMPETENCE CV

» SAMMENHÆNGSKRAFTEN

» PRAKSISERFARING