Ullas cirkler…

|

…hverdagsliv og refleksioner…

Archive for januar, 2014

Min medfødte evne…

mandag, januar 27th, 2014

Jeg har evnen til at se mønstre i det komplekse og kan forholde mig til flere forskellige synsvinkler på en gang.

Konkrete eksempler…
Her kan du se nogle konkret afgrænsede eksempler på, hvad det handler om: Det med at kunne se mønstre i det komplekse og forholde sig til flere forskellige synsvinkler på en gang.

» Komplekse udredninger

» Sundhedsprofil: Forhøjet stofskifte er ikke kronisk

IQ?
Det at have evnen til at se mønstre i komplekse problemstillinger og forholde sig til flere forskellige synsvinkler på en gang, handler på nogle punkter om det nogen kalder IQ. Men det afhænger lidt af hvilke former for tests, det handler om, og hvilken konkret betydning man tillægger dem. Der er den form for tests, der handler om den matematiske intelligens. Det er en variant. Og der er flere af slagsen. De fordrer at mennesker kender og er i god træning med at bruge den symbolik / det sprog, det handler.

Så er der den type, der handler om det, der bliver kaldt medfødt intelligens. Det er en visuel test, der udelukkende handler om visuelle mønstre.

Jeg prøvede en af dem på: » http://www.testiq.dk/da-dk/, og fik da en helt pæn score » IQcertificate, der efter sigende skulle gøre mig til et geni?

Mensa har en tilsvarende » Test på deres hjemmeside. Den er også symbolsk. Den prøvede jeg bagefter. Der fik jeg også en helt pæn score: 152. Deres “kridtstreg” handler jo om dem, og hvorvidt man ville kunne komme i betragtning til et medlemskab. Og det skulle jeg jo sådan set, for der skal man ligge over 148.

Jeg har lige prøvet Mensa Norges » Test, også. Der fik jeg 131, det svarer til det de kalder 98,1 posentielen. Så der ligger jeg også lige indenfor kanten til at kunne blive medlem.

Ja, så ved jeg det.

Mønstre i det komplekse og evnen til at forholde sig til flere forskellige synsvinkler på en gang…
Men for mig handler det jo mest om at få beskrevet, hvad det vil sige, at have en medfødt evne til at se mønstre i det komplekse og forholde sig til flere forskellige synsvinkler på en gang.

Og det gøres nemmest ved nogen konkrete eksempler?

» Komplekse udredninger

» Sundhedsprofil: Forhøjet stofskifte er ikke kronisk

Hvis andre vel og mærke tager det for det, det er: Konkrete eksempler. Der er flere af dem: Konkrete eksempler – på mine forskellige sider. Og de skal altså ikke stables sammen til et tårn! De hænger ikke sammen. Det er enkeltstående eksempler om forskellige ting. Der er ikke mere i det, end det, der er allerede, er. Case colsed!

Det er heller ikke en fotokopi af “indmaden” i min hjerne, som jeg ligesom har brug for – at komme af med. Det er beskrivelser af nogle problemstillinger. Og hvis der skal ske noget med de problemstillinger, så kræver det en indsats fra andre menneskers side. Det kan jeg ikke gøre hverken fra eller til overfor. Jeg kan kun beskrive dem.

For det at have evnen til at se mønstre i det komplekse og forholde sig til flere forskellige synsvinkler på en gang, giver ikke evnen til andet end det. Det er jo ikke evnen til at skabe mirakler i verden. Hvis der skal komme “mirakler” ud af det, så må andre gøre noget for det. Hvis det interesserer dem?

Det gør det nødvendigvis ikke. Mennesker har det nogle gange ganske fint med deres personlige magtkampe. De ved slet ikke, hvad de skulle stille op, hvis ikke de havde nogle fjender, som de kunne gøre til genstand for nogle personligt selvrealiserende kampe. Det må de da også gerne – for min skyld – bare de blander mig og min person udenom, og holder skidtet ved dem selv. Det vil jeg ikke have min person mudret ind i. For det handler jo ikke om mig. Det er der ikke ret meget, der gør. Det har der ligesom aldrig rigtigt kunnet blive bevilliget plads til.

» KOMPETENCE CV (Ja, det lykkedes efterhånden, at få den gjort helt menneskelig: Min personlige profil i verden. Der er ikke noget udpræget fænomenalt, religiøst eller overnaturligt over mig. Det “mystiske” forsvinder, hvis andre accepterer, at jeg er en af dem, der har en medfødt evne til at se mønstre i det komplekse og forholde mig til flere forskellige synsvinkler på en gang. Så har jeg selvfølgelig min uddannelse, noget baggrundserfaring og har lært nogle metodiske færdigheder – sådan hen ad vejen. Men det var jeg altså ikke født med. Det er kommet til siden hen. Der er noget, der hedder medfødte evner, og så er der noget, der ligesom kommer til senere i livet. Vi bruger selvfølgelig det første til det sidste. Så på den måde hænger det jo lidt sammen. Bortset fra, at det jo så også afhænger af de muligheder, der eksisterer i verden. Dem dikterer vi jo ikke selv, alene mennesker. Det er ligesom noget kollektivt bestemt. Det med mulighederne i verden. Er det svært, det her? Jeg synes, det er banalt og enkelt. For – hvad ellers?)

» Dialog & Opgave

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Der er ikke noget galt med arrogance – men det kræver, at der er dækning for den – ellers er det lidt af et skråplan, at rode sig ud på.

Men – der er selvfølgelig også grænser for, hvor dybt man skal bukke – for hvem – er stor nok til – at andre skal ydmyge og ofre sig – og krybe for dem?

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Hvordan er din overlevelsesprofil?

onsdag, januar 22nd, 2014

Hvordan opfatter og lærer du?

» Overblik og nye færdigheder: Hvad er sproget?

Hvad er din sociale orientering?

» Menneskesyn: Hvad er ligeværd?

Hvad gør du?

» Coach: Hvad ved hvem – om hvad?

» KOMPETENCE CV

» Dialog & Opgave

Tværgående samarbejde

onsdag, januar 22nd, 2014

Dialog og opgave
Jeg har fokus på opgaver og praktiske muligheder.

Min praktiske erfaringsbaggrund spænder bredt. Jeg har erfaring med tværfagligt samarbejde, koordinering og videndeling inden for det centralpolitiske arbejdsområde, minoritetsområdet, døgninstitutionsområdet og området for turisme. Herunder blandt andet erfaring med implementering af nye procedurer for videndeling, og ledelseserfaring med projektkoordinering, ansættelsessamtaler og introduktion og oplæring af nye medarbejdere.

Jeg har en akademisk kombinationsuddannelse bestående af: En grunduddannelse i offentlig planlægning fra ingeniørstudiet på Aalborg Universitet, suppleret med kommunikation, projektledelse og pædagogik – under åben uddannelse – fra henholdsvis Århus Universitet, DTU og KUA. Jeg har flair for IT og er selvlært i webdesign og anvendelse af sociale digitale netværk.

Som person er jeg ansvarsbevidst, engageret, initiativrig og tolerant.

» Dialog & Opgave

Komplekse udredninger og udviklingen af det tværgående dialoggrundlag…

søndag, januar 19th, 2014

Jeg kan tilbyde at lave udredninger og beskrivelser af komplekse problemstillinger, hvor der er mange forskellige aktører med mange forskellige synsvinkler.

Udredningerne kan efterfølgende danne grundlag for det videre arbejde med dialogudviklingen og det tværgående samarbejde.

» Komplekse udredninger

» Dialog & Opgave

Den medfødte intelligens…

søndag, januar 19th, 2014

“Din IQ-værdi er 161

Ifølge den globale intelligensklassificering hører du til gruppen af genier, hvilket forekommer hos 0,2 % af befolkningen.”

» IQcertificate

Testen er taget på: » http://www.testiq.dk/da-dk/

De kan variere noget, de test.

Men mindre kan jo også gøre det :roll:

Det behøver heller ikke at skulle være så “stort” 😳

Jeg skal jo sådan set bare klare demenstesten.

Det er den kategori, jeg kæmper for at komme fri af 😥

Og mon ikke det så snart kan være godt nok?

😕

Det er ret anstrengt – det med hele tiden at skulle bevise sin værdi – fra 0 :(

(Testen er anbefalet af Kristeligt Dagblad)