Ullas cirkler…

|

…hverdagsliv og refleksioner…

Archive for december, 2013

Verden i ”småstykker”…

mandag, december 16th, 2013

Der er ingen af os, der er i stand til at undersøge hele verden til bunds, ned i mindste detalje. Selvom det da kunne være meget interessant. Men det er der ikke tid til. Verden er alt for nuanceret.

Vi får alle sammen nogle “småstykker” af verden, som vi kan have som vores undersøgelsesområde.

Vores individuelle undersøgelsesområder fylder ikke ret meget i den store målestok. Kun nogle små prikker i det store hele.

Mit undersøgelsesområde i verden kom til at handle om sprog, kommunikation, samarbejds- og organisationsformer.

Andre har andre undersøgelsesområder, som de går og tænker over.

Nogle gange er vi heldige, og ramler ind i nogen, hvis undersøgelsesområder supplerer og ligner vores egne, så vi kan udveksle erfaringer og samarbejde om at lave nogle interessante og gode ting i verden.

» KOMPETENCE CV, for én med undersøgelsesområdet: Sprog, kommunikation, samarbejds- og organisationsformer.

Vi vælger ikke selv!

lørdag, december 14th, 2013

Vi vælger ikke selv vores medfødte biologiske arvemasse.

Den må vi tage, som den er, og prøve at få det bedste ud af, i relation til de muligheder, vi har indenfor vores rækkevidde.

Men i jantelovens og de små skos samfund, er det nødvendigvis ikke altid en ubetinget nem opgave.

For mig udviklede det sig til en flerårig personlig kamp for at finde normalmenneskeligt fodfæste i relation til noget eller nogen.

» KOMPETENCE CV

» Sprogforvirring på kanten?

» IQ og fordomme

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Tak Jette (Psykolog ved studenterrådgivningen i Aalborg » Livet i overlevelsesbanen – med vold, mobning og personlige overgreb som grundvilkår)

Sprogforvirring på kanten?

lørdag, december 14th, 2013

En anden interessant synsvinkel fra foredraget med Uffe Elbæk i onsdags (» Ledelse på kanten – og hvad vil livet lære mig?), var, hvordan de udviklede uddannelsen for kaospiloterne.

Det foregik ved en bagudrettet erfaringsopsamling. Den gruppe unge mennesker, der stod bag Next stop Sovjet, satte sig ned, og stillede spørgsmålet: Hvilken uddannelse skulle vi have haft, for at kunne gøre det, vi gjorde? Det blev så til lederuddannelsen: Kaospiloterne.

Hvis jeg på tilsvarende måde skal rette blikket bagud, og stille spørgsmålet: Hvilken uddannelse skulle jeg have haft, for at kunne gøre det, jeg gjorde. Så må svaret blive: En uddannelse i at forstå sprogforvirring på kanten.

YouTube-forhåndsvisningsbillede

» KOMPETENCE CV, for en ekspert i sprogforvirring på kanten.

» Samfundspolitisk styring og regulering

» Læring

» IQ og fordomme

YouTube-forhåndsvisningsbillede

En kompleks skelne- og opfattelsesevne og et højt abstraktionsniveau?

søndag, december 1st, 2013

Det at have en kompleks skelne- og opfattelsesevne og et højt abstraktionsniveau, er noget medfødt. Det handler ikke om hverken miljø eller uddannelse.

Det at have en kompleks skelne- og opfattelsesevne og et højt abstraktionsniveau, betyder på det konkrete plan, at man har lettere ved at danne overblik, sætte sig ind i ny viden og omstille sig til nye vilkår. Til en vis grænse. For det gælder kun på det mentale plan. På det fysiske og menneskelige plan, har mennesker med en kompleks skelne- og opfattelsesevne og et højt abstraktionsniveau de samme menneskelige begrænsninger, som gælder stort set alle mennesker. Det giver ikke en evne til at kunne gå på vandet, bogstavelig talt. Det er en af de besynderlige fordomme, man kan komme ud for, at der er nogen, der har, overfor os med en kompleks skelne- og opfattelsesevne og et højt abstraktionsniveau. Det betyder heller ikke, at vi ikke selv er klar over, at vi ikke kan gå på vandet, men har de samme menneskelige begrænsninger, som mennesker har flest. Det betyder bare, at vi har lettere ved at sortere og “springe” noget af det mere individuelt holdningsprægede og fortolkede over, og i stedet koncentrere os om det “basale” i tingene: Omdrejningspunkterne og “pointerne”.

Nogen af os, der har den medfødte komplekse skelne- og opfattelsesevne og et højt abstraktionsniveau, kan med fordel lære at gøre brug af illustrationer, til at beskrive de komplekse og abstrakte mønstre, som vi selv har umiddelbart let ved at se. Det illustrative / visuelle sprog er det sprog, der er mest alment letforståeligt. Hvorimod det verbalt sproglige udtryk, kun er forståeligt for dem, der har den samme kombination af sproglige begreber og samme baggrundsforståelse for de samme problemstillinger, som man selv har.

Eksempler:

Borger- og minoritetsdannelse / Inspireret af Foucault.

Sammenhængskraft ved parallel samfunds- og organisationsudvikling i 3 spor / Inspireret af Jürgen Habermas

Den stigmatiserede samfundsborger

De faktorer, der har betydning for den personlige omstillingsevne

Fodfæste i relation til omgivelserne kan godt gå hen og blive et problem for nogen af os med en kompleks skelne- og opfattelsesevne og et højt abstraktionsniveau.

Den måde, det måske er lettest at komme over den forhindring på, er ved selv at lave en direkte beskrivelse af, hvordan man selv opfatter tingene, med en opdeling i:

Skelne- og opfattelsesevne og abstraktionsniveau knytter sig til det, man indenfor nogle sammenhænge kalder læringskompetence (Den måde vi lærer og omstiller os). Så det er i den generelle kategori, man kan “placere” den medfødte evne, det er, at have en kompleks skelne- og opfattelsesevne og et højt abstraktionsniveau, der jo netop er karakteriseret ved ikke at være knyttet op på noget specielt fagligt metodisk eller fysisk konkret. Det er en “fritsvævende” evne, der kan bruges hvor som helst.

» Læringskompetence

» Læring