Ullas cirkler…

|

…hverdagsliv og refleksioner…

Archive for november, 2013

Erfaringsdannelse og opfølgning…

fredag, november 29th, 2013

Jeg lærer og danner overblik ved at se mønstret i en problemstilling – i form af billeddannelse.

Eksempel: Grundlæggende forskelle på dagsorden for debatter om tro, religion og det tværkulturelle samfund: Dialog om menings- og opfattelsesforskelle eller kampen om den universelle sandhed.

» Gud eller Guder?

» …pointen

» KOMPETENCE CV

Kaos, organisationsudvikling og sammenhængskraft…

fredag, november 29th, 2013

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Alt flyder i en foranderlig verden, og det er evnen til at navigere og orientere os mod hinanden, der skaber sammenhæng i tingene…


» Kaospiloten

» Forandringsledelse

» Samfundspolitisk styring og regulering

Fra kaos til social sammenhængskraft…

torsdag, november 28th, 2013

Jeg er god til at navigere i kaos med fokus på fysisk konkrete muligheder i nuet, danne overblik, definere de koordinerende strukturer – og beskrive det abstrakte og komplekse på en enkel og letforståelig måde.

Jeg har en akademisk kombinationsuddannelse bestående af: En grunduddannelse i offentlig planlægning fra ingeniørstudiet på Aalborg Universitet, suppleret med kommunikation, projektledelse og pædagogik – under åben uddannelse – fra henholdsvis Århus Universitet, DTU og KUA. Jeg har flair for IT og er selvlært i webdesign og anvendelse af sociale digitale netværk.

fra kaos


til social sammenhængskraft

(Parallel samfunds- og organisationsudvikling i 3 spor)

Min praktiske erfaringsbaggrund spænder bredt. Jeg har erfaring med tværfagligt samarbejde, koordinering og videndeling inden for det centralpolitiske arbejdsområde, minoritetsområdet, døgninstitutionsområdet og området for turisme. Herunder blandt andet erfaring med implementering af nye procedurer for videndeling, og ledelseserfaring med projektkoordinering, ansættelsessamtaler og introduktion og oplæring af nye medarbejdere.

Som person er jeg empatisk og analytisk – med sans for kreativ og praktisk problemløsning, en kompleks skelne- og opfattelsesevne, et højt abstraktionsniveau og en god jordforbindelse.

» CV

Personlig ledelse ved omstillingsprocesser…

tirsdag, november 12th, 2013

Vi må aldrig kratte os personligt ind under huden på andre mennesker.

Altid ved siden af.

Aldrig over.

Aldrig under.

Men altid ved siden af…

Det er det, der er “livskunsten” ved omstillingsprocesser…

Både for én selv – og hvis vi vil gøre godt for andre…

» HELE mennesker har “farver” – og skal “forstås” i 3 dimensioner…

» Fra tilskuer til deltager

» Forandringsledelse

» 3-DIMESIONEL HELHED

» Fag & Samfund

Livet i overlevelsesbanen – med vold, mobning og personlige overgreb som grundvilkår (18)

torsdag, november 7th, 2013

Hvorfor?

Ja – hvorfor er der så mange personlige fordomme overfor kvinder, der er børn af forældre med 7 års skolegang? (» Livet i overlevelsesbanen – med vold, mobning og personlige som grundvilkår (1))

Aner det ikke. Det er ikke mig, der har skabt verden. Så hvor skulle jeg dog vide det fra?

De der har brug for svar på hvorfor, kan jo rette henvendelse til dem, der skabte og dyrkede de problemer (» Livet i overlevelsesbanen – med vold, mobning og personlige som grundvilkår (1)). Jeg var bare offer og skydeskive for det. Så det kan jeg ikke svare på.

Fremadrettet er det det, der fremgår af mit » CV og / eller hjemmeside » Fag & Samfund, der skal tages udgangspunkt i, i relation til job og beskæftigelse. For det er det jeg kan og ved noget om.

Det har aldrig været et officielt beskæftigelseskrav i Danmark, at mennesker skal udsættes for grænseløse amatørpsykologiske eksperimenter. Og det er heller ikke hverken arbejdsmæssigt eller fagligt seriøst. Der kommer ikke noget godt og positivt ud af at forsøge at ødelægge mennesker og menneskers liv. Det er ondskabsfuldt.

» Livet i overlevelsesbanen – med vold, mobning og personlige overgreb som grundvilkår (1)

Livet i overlevelsesbanen – med vold, mobning og personlige overgreb som grundvilkår (17) «