Ullas cirkler…

|

…hverdagsliv og refleksioner…

Archive for november, 2012

Det danske sundhedsvæsen…

mandag, november 26th, 2012

Så længe det kun er patienterne og / eller de pårørende, der synes, det mest centrale og relevante i det danske sundhedsvæsen er fokus på det behandlingsrelevante og de behandlingsrelevante procedurer, så vil antallet af fejl, fejlbehandlinger og mennesker, der enten bliver alvorligt invalideret eller mister livet på grund af såkaldte procedurefejl, blive ved med at stige.

Det grundlæggende problem indenfor sundhedsvæsnet er, at de ansattes fokus bliver mere og mere centreret om deres egne interne samarbejdsprocedurer, -problemer – og kontroverser om hvad, der er hvis bord. Og i det spil bliver både det behandlingsrelevante, patienterne og de pårørende de store tabere.

Det, der fylder, og stjæler tiden i det danske sundhedsvæsen – er de mere og mere komplekse og fragmenterede samarbejdsprocedurer.

» Store regionale udsving i sundhedsprincipper og behandlingstilbud…

» Det personlige, faglige – og professionelle…

» Et fragmenteret sundhedsvæsen går hårdt ud over patienterne…

» Samarbejdsproblemerne i sundhedsvæsnet går hårdt ud over patienterne…

» Social- og sundhedsområdet under indflydelse af moderne management…

» Det skal ikke være en kamp at få lægehjælp i Danmark…

Personskrællet af jobkonsulent med eget tidsstyret uddannelsessystem…

søndag, november 18th, 2012

I torsdags blev jeg personskrællet af en jobkonsulent, der havde opfundet sigt eget tidsstyret uddannelsessystem. Det er ikke så sjovt at blive personskrællet af de “løsgående missiler”, der har opfundet deres egen anarkistiske verdensorden, som de så håndhæver ved at personskrælle de mennesker, der kommer i nærheden af dem. Dem ramler man desværre nogle gange ind i en del af i systemernes verden.

Jeg ved ikke helt, hvad der var hendes problem. Men hun rendte noget forvirret rundt og havde åbenbart svært ved at finde rundt i lokalerne. Og ved at logge på IT-systemet. Og så havde hun opfundet sin helt egen verdensorden. Blandt andet sit eget tidsstyrede uddannelsessystem. I resten af samfundet er uddannelsessystemet det, vi så må kalde: Eksamensstyret?

Men i hendes tidsstyrede system, så havde jeg ikke gjort min uddannelse færdig. Det forsøgte hun at belære mig om, ved at sidde og råbe mig ind i hovedet. Hun var faktisk ret uforskammet.

Jeg forsøgte, på min noget mere saglige og fornuftige måde, at gøre damen begribelig, at det nu var ganske korrekt, at jeg havde afsluttet min grunduddannelse. For jeg havde lavet det man i det danske universitetssystem kalder et afgangsgivende eksamensprojekt. Men så fik jeg at vide, at i hendes system skulle man have læst 5 år på universitetet for at have en akademisk uddannelse, og når jeg kun havde læst 3 ½ år, så havde jeg ikke gjort min uddannelse færdig.

Jeg blev faktisk noget ked af det. For nu er jeg selv meget glad for min gode lille grunduddannelse fra ingeniøruddannelsen på Aalborg Universitet. Det er en ret god uddannelse af have. Der kan siges meget godt om ingeniører. Vi er for eksempel som oftest meget metodestærk. Og så er der også noget andet godt ved uddannelser fra Aalborg universitet, som blandt andet erhvervslivet altid har sat meget højt. Det er at Aalborg Universitet er en projektorienteret uddannelsesinstitution. Og det betyder, at når vi, der er uddannet der, har lavet vores afsluttende specialer og står med vores eksamensbevis i hånden, så er den verden vi skal ud og arbejde i ikke ny og fremmed for os. Den kender vi godt. For vi har som minimum allerede lavet mindst 7 forskellige konkrete og praktiske projekter i samarbejde med det lokale erhvervsliv eller kommunale afdelinger i løbet af vores uddannelse. Og der er nogen mennesker i det etablerede erhvervsliv, der godt kan lide mennesker, der er erhvervsrettede i deres uddannelse.

Men jeg kunne ligesom ikke trænge igennem med noget som helt overfor den jobkonsulent, der sad og kørte selvsving i helt sin egen verden, med helt sin egen hjemmelavede verdensorden, der altså ikke hænger sådan helt fantastisk godt sammen med det andre mennesker kalder virkelighedens verden. En virkelighedens verden hvor blandt andet uddannelsessystem “i virkeligheden” er eksamensstyret og ikke tidsstyret. Men det var så mig, der skulle være tumpen der. En tumpe, der ikke var i stand til at fatte, at hun ikke havde færdiggjort sin uddannelse?

Uddannelser bliver altså normalt ikke evalueret på tid. Det er ligegyldigt om du har tilbragt 3 ½, 4, 5 år eller længere tid på at studere på et universitet. Det siger ikke noget om, hvorvidt du har afsluttet din grunduddannelse eller ej. Det der afgør det, er hvorvidt, man, ligesom mig, har lavet et afsluttende eksamensprojekt. Så i det “virkelige” uddannelsessystem, er det sådan en som mig, der har afsluttet / færdiggjort sin grunduddannelse på universitetet, og ikke de der, man nogen gange hører om, som render rundt og kalder sig cand. et eller andet, og som muligvis har tilbragt både 5 år eller længer med at studere på et universitet, uden at have lavet deres afsluttende eksamensprojekt.

Men i den jobkonsulents “verdensorden”, så fungerer det lige omvendt. Ikke så underligt at der nogen gange er nogen, der render rundt med “falske uddannelser” – for de er åbenbart i høj kurs hos nogle af systemets jobkonsulenter? Det er sådan nogen lidt mere fornuftige, seriøse og ærlige mennesker med ægte eksamensbeviser, så bare desværre ikke.

Og så var der selvfølgelig også en masse andet i vejen med mig og det CV jeg havde lavet i den sammenhæng. Som selvfølgelig var fuldstændig uforståelig for arbejdsgivere? Jeg lod være med at diskutere mere med hende. Hvis jeg skulle indrette mit ansøgningsmateriale efter hende, så ville det da blive et ret langt CV, jeg blev nødt til at lave. For så skulle det jo også udbygges med en beskrivelse af det danske uddannelsessystem. Men der findes nu såmænd mange mennesker i etablerede samfund, der godt er klar over, hvordan det danske uddannelsessystem er skruet sammen. Det hjælper selvfølgelig ikke så meget, når man sidder overfor en jobkonsulent, der “leger” arbejdsgiver overfor dig, og belærer dig om, at arbejdsgivere og andre mennesker ikke er i stand til at fatte andet og mere, end det hun er i stand til at fatte? Så er man lige pludselig underlagt vurdering af et virkelighedsforstyrret menneske, der blandt andet har opfundet helt sit eget uddannelsessystem.

Det er et personligt helvede at blive udsat for sådan nogen mennesker.

Jeg havde det ret skidt bagefter. Og har måtte bruge noget tid på at få den oplevelse på afstand.

Et godt behandlingstilbud?

søndag, november 4th, 2012

Et godt behandlingstilbud?

For mit vedkommende skal det være et, der hviler på naturvidenskabelig sund fornuft. I stil med » det HER.

Og så skal der tillige være en garanti for, at de ikke er et behandlingssted, hvor man ikke accepterer, at diabetikere rent psykisk hører ind under “normalområdet”. Ikke flere psykiatriske fordomme og eksperimenter. Og den bedste garanti for det er nok at se lidt på om der er psykologtilbud tilknyttet diabetesambulatorierne?

Det virker fuldstændig grotesk og absurd, det der foregår indenfor det diabetiske behandlingsområde. Politik og meninger burde slet ikke kunne få lov til at fylde så meget, at det sætter det saglige og fagligt seriøse fuldstændig ud af kraft?

» Store regionale udsving på sundhedsprincipper og behandlingstilbud…

» Min behandling – og den selvstyrende borgers vandrejournal…

» På Færøerne ville jeg være en “menneskelig normal” diabetiker…

Er eksistens baseret på at være definerbar i relation til andet og andre?

søndag, november 4th, 2012

Jeg fik en rigtig tankevækkende og god kommentar til indlægget: » Sammenhængen mellem religiøse kerneværdier og historisk rod….

…”Hvis man vil forsøge at beskrive en religions rødder, må man også forsøge at forklare, hvori man mener, den religions rødder adskiller sig fra andre religioners. Her nytter det ikke bare at hentyde til, at kernen har været uforandret siden starten.”…

Hvorfor i grunden det?

Hvorfor er det vigtigt at beskrive forskelle på forskellige religioners religiøse rødder? Den enkelte religion har vel sin egen “eksistens” – og eksisterer vel ikke i kraft af at kunne definere sig selv i relation til andre reer?

Og hvad er det i grunden, det her minder om? Det med at alt og alle skal definere sig selv i relation til andet og andre – for at have eksistensberettigelse?

Ja – det er jo grundkonceptet i den nyreligiøse selv-realiserings bevægelse, der efterhånden er blevet en integreret del af flere og flere samfundsområder…

Den bevægelse er ikke udpræget sund og positiv…

Det destruktive ved selv-realiserings koncepterne er, at de ikke er selv-værds baseret – men derimod andre-værds baseret. De styrker afhængigheden af andre-værd – og nedbryder selv-været.

Det og den enkelte har kun “værdi” – både for sig selv – og andre – i kraft af substansen / “fylden” i sin egen rod og “bagage”…

Uden den er alt og alle – intet – og har – intet – SELV-værd…

Så kort og godt – hold dig langt væk fra de koncepter, i den udstrækning det er noget, du selv har mulighed for at vælge til og fra. Det kan være et problem indenfor de områder, hvor det indgår som ledelsesmetode eller pålagte personligt udviklende kursuskoncepter…

» Forandringsprocesser, kulturpåvirkninger – og menneskers valg…

» Selvets disciplinering – en ny pagt i arbejdslivet, af Kirsten Marie Bovbjerg

» Følsomhedens etik, af Kirsten Marie Bovbjerg

» Foucault: Disciplinering – En moderne magtteknologi…

» Social- og sundhedsområderne under indflydelse af moderne management…

» SELVETs realisering, ARBEJDSMILJØ – og psykisk KOLLAPS…

Kunsten at styre uden om de ”sorte huller”…

torsdag, november 1st, 2012

Den måde, man overlever livet bedst på, er ved at styre uden om de “sorte huller”.

De negative og destruktive verdner – der fungerer dårligt, og hvor de mennesker, der kommer i nærheden af dem, betaler en høj pris for det.

Problemet er, at du sjældent ved, hvor de “sorte huller” befinder sig, før du står i dem.

Du kan ikke gå ind og finde et “kort” over dem. For eksempel et “kort” over gode og dårlige behandlingssteder for diabetikere. Det eksisterer desværre ikke.

Andres fordomme handler ikke om dig!

torsdag, november 1st, 2012

Andres fordomme overfor dig handler ikke om dig! Det handler om dem!

Og du kan ikke ændre noget ved det, ved at ændre på dig selv!

For meget på én gang…

torsdag, november 1st, 2012

Der har simpelthen været en stime af for mange problemer på én gang – i mit liv.

Det er gået bare slag i slag – uden mulighed for at trække vejret ind imellem.

Urban-blog spammet helt ned?

torsdag, november 1st, 2012

Det virker som om, at urban-blog er blevet spammet helt ned, efter at de lukkede den trykte avis – og ikke længere gjorde dagligt brug af blogindlæggene.

Der er konsekvent spamindlæg der fylder hele listen over sidst udgivne indlæg. Så det at udgive og se hvad andre udgiver, er der nu lukket helt for. Og interessen for at holde spam nede, er åbenbart ikke så interessant for urban længere?

Så den blogside må vist siges at være “død”?

Og den kommer nok ikke op at stå igen. Bevæggrundene for at få den til at køre er nok faldet væk.

Trivsel er evnen til afgrænsning…

torsdag, november 1st, 2012

Trivselsaspektet afhænger hele vejen igennem om, i hvilken udstrækning det kan lade sig gøre at afgrænse antallet af de ydre problemstillinger, du kommer i berøring med.

Og herunder gælder også de netværker og sammenhænge, du deltager i. Heller få men godt. Det kan så være svært at få sorteret i de ting. Men det kan være meget godt at fokuserer på: Hvad kan jeg bruge det og dem til?

Sådan er verden. Forbrugsorienteret – når det gælder andre mennesker. Og hvis du skal overleve i det, så må du tænke forbrugsorienteret den anden vej på også. Den med at alt, der bliver givet ud, kommer dobbelt tilbage, det er en skrøne. Alt der bliver givet ud, bliver givet ud – og kommer aldrig tilbage. Det er sådan, man skal se på det.